Leermakers Autismegroep in top 10 sociale werkgevers van Nederland

Leermakers Autismegroep in top 10 sociale werkgevers van Nederland

Onlangs hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en behoren daarmee in de top 10 sociale werkgevers van Nederland. Daar zijn wij trots op!

PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Terug naar berichten