ISO hercertificering

ISO hercertificering

We zijn blij te kunnen melden dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015 en ons certificaat is verlengd tot september 2026.

Tijdens de audit is vastgesteld dat:

  • We klantgericht werken en denken.
  • Risico's worden beheerst en kansen worden benut.
  • We aandacht hebben voor de eisen en wensen van belanghebbenden en klanten.
  • Er wordt geïnvesteerd in de professionaliteit en competenties van ons personeel.
  • Onze hulpmiddelen, zoals cliëntdossiers en begeleidingsplannen, voldoen aan de eisen en geschikt zijn voor onze dienstverlening.
  • Processen verlopen beheerst, systematisch en worden goed gemonitord.
  • We actief werken aan leren, ontwikkelen en verbeteren.
Terug naar berichten