Re-integratie en jobcoaching

Loop je vast bij de zoektocht naar een baan of bij het behouden van je werk? Wij coachen jou van begin tot eind en bieden passende begeleiding op jouw huidige werkplek. We helpen jou bij alles rondom werk.

Een zinvolle dagbesteding, het verdienen van eigen geld of het zoeken naar voldoening; werk heeft voor iedereen een andere betekenis, maar is altijd belangrijk. Iedereen heeft recht op een plek op de arbeidsmarkt en iedereen kan van waarde zijn voor een werkgever. De uitdaging is te zoeken naar die passende plek waarbij aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Onze begeleiding is op maat en gericht op jouw eigenheid en kracht. Een persoonlijk onderzoek naar kwaliteiten en beroepswensen is de basis voor een succesvol traject. Indien nodig proberen we belemmeringen op te lossen en coachen we voor meer zelfvertrouwen. Om vervolgens samen te zoeken naar de meest passende werkplek.

Eigen locaties

Voor de begeleiding maken we gebruik van onze dagbestedingslocaties in Tilburg en Haarsteeg. Daarnaast begeleiden we thuis in de regio's Zuidoost- en Midden-Brabant.

Leermakers Re-integratie heeft contracten met het UWV voor verschillende begeleidingstrajecten. Hierbij kun je denken aan voortrajecten zoals participatie, sociale activering, Praktijkassessment, werkfit worden. Daarbij begeleiden we naar werk en op de werkplek. De meeste van deze trajecten zijn voor mensen met een WGA (WIA-), Wajong- of Ziektewetuitkering. Voor gemeenten, re-integratiepartners en werkgevers gaat het om dienstverlening op maat.

Sociale activering

Op weg naar werk

Soms is de stap naar werk erg groot. Juist voor mensen met autisme is het vinden van werk op langere termijn belangrijk. We onderzoeken daarom eerst wat je wilt, wat je kan en onder welke voorwaarden je het beste kan functioneren.

Activering kan betekenen dat je deel gaat nemen aan sociale activiteiten, vrijwilligerswerk gaat doen, naar de dagbesteding gaat of actief bezig bent om vaardigheden te vergroten en je gaat oriënteren op de arbeidsmarkt.

UWV

Voor mensen met een WIA-, Wajong of ziektewetuitkering voeren we verschillende activeringstrajecten uit, zoals de participtatie-interventie en werkfit maken. Hiervoor is toestemming van het UWV nodig. Heb je dit nog niet, dan ondersteunen we je bij de aanvraag ervan.

Aandacht voor ontwikkeling

Onze begeleiding is gericht op groei en ontwikkeling. Voor iedereen is het doel anders: vrijwilligerwerk, dagbesteding of betaald parttime werk, het kan allemaal. Om jouw doel te bereiken helpen we jou bij wat jij nodig hebt voor jouw ontwikkeling. Als er belemmeringen zijn proberen we die weg te nemen of hanteerbaar te maken.

Praktijkassessment

Onderzoek je mogelijkheden

Je wilt graag werken, maar waar liggen je grenzen? Maar vooral: wat zijn je wensen? Met het praktijkassessment van Leermakers Re-integratie kom je er achter wat goed bij je past. Wij kijken naar je persoonlijke wensen, vragen en capaciteiten en toetsen dit in de praktijk om een compleet advies te geven.

Gesprekken

In verschillende gesprekken kunnen we samen goed vaststellen wat jouw kennisniveau is en welke leerstijl en ontwikkelingsmogelijkheden jij hebt. Daarnaast bespreken we de manier waarop jij het liefst communiceert met de mensen om je heen. Is het voor jouw gewenste baan nog nodig om op bepaalde gebieden extra training te krijgen, dan staan de experts van Leermakers Re-integratie voor je klaar.

Je werkt vervolgens langere tijd op onze dagbesteding aan een opdracht. Hier zien wij goed hoe jij je werk doet in een praktijkomgeving en kunnen we samen werken aan dingen die nog niet helemaal goed gaan. Bovendien weten we dan precies hoeveel uur per dag of week je zou kunnen besteden aan werk.

Succes

Kortom, met een praktijkassessment weet je vooraf naar welke banen je kunt zoeken en wat je hier te wachten staat. Dat maakt de kans op succes alleen maar groter.

Werkfit

Eerste stap naar passend werk

Werkfit is een eerste stap op weg naar betaald werk. In dit traject verkennen we de arbeidsmarkt en onderzoeken waar de mogelijkheden liggen met jouw persoonlijke situatie als uitgangspunt. Leermakers heeft een contract met het UWV zodat mensen met een WGA (WIA-), Wajong- of Ziektewetuitkering gebruik kunnen maken van dit traject. Heb je deze indicatie nog niet, dan ondersteunen wij jou bij de aanvraag ervan.

Een persoonlijk profiel als basis

We maken een profiel op basis van persoonlijk onderzoek. Aan bod komen je loopbaanwaarden, kwaliteiten, belemmeringen, leerstijl en eerder gemaakte keuzes en opgedane ervaringen. Deze leggen we naast de wensen die je hebt op het gebied van werk. Soms zijn deze wensen realistisch en mogelijk en soms is het nodig om bij te stellen. In een werkfit traject maken we soms gebruik van één van onze dagbestedingslocaties waar we in de praktijk kunnen zien wat goed en wat nog minder goed gaat. Maar ook waar je talenten, mogelijkheden en je belastbaarheid ligt. Het uiteindelijke doel is om klaar te zijn om de stap naar werk te maken.

Naar werk

Op zoek naar een passende werkplek

Het doel van arbeidstoeleiding is uiteindelijk betaald werk. Dit werk kan van alles zijn, voor hoog tot laag opgeleiden, voltijds en parttime, als het maar op maat en passend is. Waarbij duurzame plaatsing altijd voorop staat.

In een traject naar werk begeleiden we je bij het vinden van vacatures, we benaderen werkgevers of maken gebruik van ons bestaande netwerk. Daarnaast schrijven we samen sollicitatiebrieven en cv's en oefenen we sollicitatiegesprekken. Zodra er sprake is van een plaatsing, adviseren we de werkgever en kunnen we een vervolg bieden met jobcoaching.

Indicatie aanvragen?

Leermakers heeft een contract met het UWV zodat mensen met een WGA (WIA-), Wajong- of Ziektewetuitkering gebruik kunnen maken van dit traject. Heb je deze indicatie nog niet, dan ondersteunen wij jou bij de aanvraag ervan.

Coaching op het werk

Werkplezier staat voorop

Je hebt een leuke baan waar je graag naartoe gaat. Toch kunnen er soms situaties ontstaan waar jij even niet mee weet om te gaan. Om jezelf hierin te ontwikkelen, kun je een beroep doen op jobcoaching van Leermakers Re-integratie. Onze experts helpen jou en jouw werkgever om het werkplezier in stand te houden.

Erkende jobcoachorganisatie UWV

Leermakers re-integratie is door het UWV erkend als jobcoachorganisatie. Als het UWV vaststelt dat er sprake is van een ziekte of een handicap die je belemmert bij je werk dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding. De aanvraag hiervoor doen we samen met jou. Meer informatie over deze voorziening vind je op de site van het UWV.

Passende baan

Bij Leermakers Re-integratie geloven wij er in dat er voor iedereen met autisme een passende baan is. Vanuit onze specialistische expertise weten wij echter ook dat een succesvol verloop af en toe net iets meer begeleiding vraagt voor werknemer én werkgever. Die expertise zetten wij hiervoor graag in. Zo hechten wij veel waarde aan een goede introductie bij het bedrijf: met welke mensen ga je samenwerken, waar kun je lunchen, bij wie kun je terecht voor vragen en ga zo maar door. Als dit eerste stukje goed zit, is de kans op succes groot.

Op de werkvloer bekijken we hoe een bepaald probleem opgelost kan worden. Soms is het heel eenvoudig. Bijvoorbeeld: jij wilt je instructies het liefst op papier hebben, maar krijgt ze te horen omdat dit altijd zo gaat in het bedrijf. Samen overleggen wij dan met de werkgever om voor jou een uitzondering te maken, waardoor jij je werk weer goed kunt doen en het werkplezier weer terugkomt.

Tweede spoor

Op zoek naar ander werk

Als je langdurig ziek bent, is een werkgever volgens de wet verplicht om een tweede spoor traject in te zetten. Dit is het geval als het niet mogelijk is te re-integreren binnen het eigen bedrijf, maar dat er wel voldoende inzetbaarheid is om bij een andere organisatie aan het werk te gaan.

In het tweede spoortraject gaan we samen op zoek naar een passende andere werkplek. Dit doen we, zoals al onze re-integratie activiteiten, door eerst jouw mogelijkheden te onderzoeken. We nemen je persoonlijke situatie als uitgangspunt en verkennen van daaruit de arbeidsmarkt.

Concreet aan de slag

In een tweede spoortraject gaan we heel concreet met elkaar aan de slag. Een goed en overzichtelijk CV vormt de basis. Daarnaast stellen we sollicitatiebrieven op, benaderen actief bedrijven en kunnen we werkervaringsplaatsen of oriënterende gesprekken organiseren met potentiële werkgevers.

Voor werkgevers

Wij zijn bekend met alle wettelijke verplichtingen die de werkgever heeft in het kader van de Wet Poortwachter. In samenwerking met een verzuimcoach of een arbo-dienst vertalen wij de adviezen in concrete acties met de werknemer op zoek naar een andere werkplek.

Indien u een werknemer heeft voor wie een tweede spoortraject ingezet moet worden, maken we graag eerst vrijblijvend kennis. Zowel met werkgever als werknemer. Voor meer informatie is het mogelijk direct contact op te nemen met de afdeling re-integratie of via onderstaand contactformulier.

Vragenlijstje

Kun jij een of meerdere vragen hieronder met 'ja' beantwoorden?
Neem dan contact op.

  • Wil jij graag werken, maar weet je niet wat je dan kunt verwachten?
  • Wil jij graag weten hoeveel uur in de week jij kunt werken?
  • Wil jij graag onderzoeken welke baan het beste bij jou past?
  • Wil je begeleiding bij het zoeken naar een passende baan?
  • Is het voor jou wel eens moeilijk om iets aan je werkgever of collega's te vragen?
  • Gaan er wel eens kleine dingen mis tijdens je werk?
  • Voel jij je niet altijd goed begrepen door je collega's of werkgever?
  • Zoek je begeleiding om je baan tot een succes te maken?

Aanmelden

Meld je vrijblijvend aan bij Team Entree

Aanmelden