Wij zien autisme anders

De kijk op autisme verandert voortdurend. Nieuwe inzichten in de werking van het brein en het autismebeeld gaan steeds meer uit van de ontwikkelingsmogelijkheden die er wel zijn. Autisme niet als defect, maar als een a-typische ontwikkeling; Bij Leermakers gaan wij uit van deze moderne kijk op de mens met autisme.

Autisme en ontwikkeling

Dat betekent nogal wat. Want er is dus geen aanname meer hoe de ander ‘in elkaar zit’. Wij stellen vragen bij het woord stoornis en gaan in plaats daarvan onderzoeken hoe bepaalde ontwikkelingsgebieden bij de ander werken. Hoe is bijvoorbeeld de hechting of de sociale ontwikkeling verlopen tot nu toe? Hoe benaderen we de ander met een vaak hoger cognitief niveau en lager sociaal emotioneel niveau? Hoe kun je iemand versterken in het gevoel van eigenwaarde? Hoe kunnen we de ander verder helpen in zijn of haar ontwikkeling?

Autisme en verbinding

Bij Leermakers doen we dat vanuit een houding waarin de verbinding van mens tot mens de basis vormt. Respect, oprechte interesse, gelijkwaardigheid en eigenaarschap zijn kernwaarden. Maar hoe doe je dat als begeleider? Hoe maak je die verbinding waarbij er ook sprake is van een professionele hulpverleningsrelatie?

Training

Wij doen autisme anders

In onze basistraining wij doen autisme anders nemen we je mee in een onderzoek rondom de kijk op autisme. Dit doen we vanuit een historisch perspectief en de nieuwe ontwikkelingen rondom autisme.

Het algemeen maatschappelijk beeld op autisme stellen we ter discussie en we bespreken hoe de kijk op autisme vanuit Leermakers gevormd is. Daarnaast bespreken we hoe we dit in de praktijk toepassen, onder meer vanuit ons eigen Leermakers Kompas.

Meer informatie