Werkfit

Eerste stap naar passend werk

Werkfit: een belangrijke stap voor een succesvolle baan

Werkfit is een eerste stap op weg naar betaald werk. In dit traject verkennen we de arbeidsmarkt en onderzoeken waar de mogelijkheden liggen met jouw persoonlijke situatie als uitgangspunt. Leermakers heeft een contract met het UWV zodat mensen met een WGA (WIA-), Wajong- of Ziektewetuitkering gebruik kunnen maken van dit traject. Heb je deze indicatie nog niet, dan ondersteunen wij jou bij de aanvraag ervan.

 

Een persoonlijk profiel als basis

We maken een profiel op basis van persoonlijk onderzoek. Aan bod komen je loopbaanwaarden, kwaliteiten, belemmeringen, leerstijl en eerder gemaakte keuzes en opgedane ervaringen. Deze leggen we naast de wensen die je hebt op het gebied van werk. Soms zijn deze wensen realistisch en mogelijk en soms is het nodig om bij te stellen. In een werkfit traject maken we soms gebruik van één van onze dagbestedingslocaties waar we in de praktijk kunnen zien wat goed en wat nog minder goed gaat. Maar ook waar je talenten, mogelijkheden en je belastbaarheid ligt. Het uiteindelijke doel is om klaar te zijn om de stap naar werk te maken.

Meer Leermakers Re-integratie:

Meer weten over werkfit?