Tweede spoor

Op zoek naar ander werk

Zoeken naar een nieuwe plek

Als je langdurig ziek bent, is een werkgever volgens de wet verplicht om een tweede spoor traject in te zetten. Dit is het geval als het niet mogelijk is te re-integreren binnen het eigen bedrijf, maar dat er wel voldoende inzetbaarheid is om bij een andere organisatie aan het werk te gaan. 

In het tweede spoortraject gaan we samen op zoek naar een passende andere werkplek. Dit doen we, zoals al onze re-integratie activiteiten, door eerst jouw mogelijkheden te onderzoeken. We nemen je persoonlijke situatie als uitgangspunt en verkennen van daaruit de arbeidsmarkt. 

Concreet aan de slag

In een tweede spoortraject gaan we heel concreet met elkaar aan de slag. Een goed en overzichtelijk CV vormt de basis. Daarnaast stellen we sollicitatiebrieven op, benaderen actief bedrijven en kunnen we werkervaringsplaatsen of oriënterende gesprekken organiseren met potentiële werkgevers. 

Meer Leermakers Re-integratie:

Voor werkgevers

Wij zijn bekend met alle wettelijke verplichtingen die de werkgever heeft in het kader van de Wet Poortwachter. In samenwerking met een verzuimcoach of een arbo-dienst vertalen wij de adviezen in concrete acties met de werknemer op zoek naar een andere werkplek. 

Indien u een werknemer heeft voor wie een tweede spoortraject ingezet moet worden, maken we graag eerst vrijblijvend kennis. Zowel met werkgever als werknemer. Voor meer informatie is het mogelijk direct contact op te nemen met de afdeling re-integratie of via onderstaand contactformulier. 

Contact