Sociale activering

Op weg naar werk

Weer actief in een eerste oriëntatie op werk

Soms is de stap naar werk erg groot. Juist voor mensen met autisme is het vinden van werk op langere termijn belangrijk. We onderzoeken daarom eerst wat je wilt, wat je kan en onder welke voorwaarden je het beste kan functioneren. Activering kan betekenen dat je deel gaat nemen aan sociale activiteiten, vrijwilligerswerk gaat doen, naar de dagbesteding gaat of actief bezig bent om vaardigheden te vergroten en je gaat oriënteren op de arbeidsmarkt.

UWV
Voor mensen met een WIA-, Wajong of ziektewetuitkering voeren we verschillende activeringstrajecten uit, zoals de participtatie-interventie en werkfit maken. Hiervoor is toestemming van het UWV nodig. Heb je dit nog niet, dan ondersteunen we je bij de aanvraag ervan.

 

Aandacht voor ontwikkeling

Onze begeleiding is gericht op groei en ontwikkeling. Voor iedereen is het doel anders: vrijwilligerwerk, dagbesteding of betaald parttime werk, het kan allemaal. Om jouw doel te bereiken helpen we jou bij wat jij nodig hebt voor jouw ontwikkeling. Als er belemmeringen zijn proberen we die weg te nemen of hanteerbaar te maken. 

Meer Leermakers Re-integratie:

Meer weten over sociale activering?